Доктор Моррис

Herpes 1

Опис аналізу:

Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитіла IgG — аналіз, що проводиться для визначення в крові імуноглобулінів G (антитіл) до вірусу простого герпесу першого та другого типів. Це два найпоширеніших серед людей типу герпесу: перший вражає в основному ротову порожнину і область навколо рота, а другий — геніталії (генітальний герпес).

Перший тип герпесу ( «лихоманка на губах») зустрічається частіше за інших — за різними оцінками він присутній у 50-80% людей. Генітальний герпес менш поширений, але також є у кожного п’ятого. Симптоми хвороби часто малопомітні, а тому більшість вірусоносіїв навіть не підозрює про наявність у них інфекції.

З моменту зараження, вірус герпесу в прихованому вигляді залишається в організмі на все життя, але найменше ослаблення захисних сил організму веде до його активації і появи симптомів інфекції.

На появу вірусу організм реагує виробленням антитіл (імуноглобулінів), які нейтралізують його дію. Імуноглобуліни бувають декількох класів, але в лабораторній діагностиці найбільш показові:

 • IgM — з’являється в крові через 4-6 днів після зараження і циркулює протягом одного-двох місяців;
 • IgG — починає вироблятися через 1,5-2 тижні після інфікування і зберігається в крові протягом усього життя.

Антитіла IgG, постійно циркулюючи в крові, реагують на повторне інфікування або активацію вірусу, який перебуває в латентній формі. Це дозволяє швидше включатися захисним системам організму, щоб придушити інфекцію якомога швидше.

Якщо в крові виявлено імуноглобулін G, то це ознака хронічної інфекції, або гострої в минулому.

Покази до аналізу на антитіла IgG до герпесу типу I, II

За даними досліджень, 1 і 2 тип вірусу пов’язані з раком шийки матки і піхви, підвищують сприйнятливість до ВІЛ і сприяють розвитку імунодефіциту людини у вже ВІЛ-позитивних пацієнтів.

Однак, основна небезпека вірусу — негативний вплив на плід в період виношування. Тому основне показання до аналізу — вагітність, а обстеження найчастіше призначається акушер-гінекологами:

 • в процесі планування вагітності (враховуючи, що вірус може не проявляти себе, обстеження призначається кожній жінці, яка планує вагітність, навіть якщо у неї ніколи не було проявів герпесу);
 • при симптомах внутрішньоутробної інфекції;
 • фетоплацентарній недостатності.

Інфекціоністами обстеження може призначатися при:

 • імунодефіцитних станах;
 • підозрі на ВІЛ;
 • висипаннях, характерних для герпесу.

Урологами і гінекологами обстеження призначається при діагностиці урогенітальних інфекцій.

Аналіз на перший і другий типи герпесвірусу призначається в комплексі обстеження на TORCH-інфекції — захворювання, найбільш небезпечні для плоду під час внутрішньоутробного розвитку. Вони можуть привести до викиднів, передчасних пологів і вад розвитку у дитини.

Норми антитіл IgG до 1 і 2 типів герпесу в крові

Одиниця виміру цього аналізу — індекс позитивності; якщо його значення в результатах аналізу зазначено як менш 0,8 — значить аналіз негативний, тобто антитіл G до вірусу герпесу 1 і 2 типів не виявлено.

Значення в межах 0,8-1,0 говорять про сумнівні результати — в такому випадку аналіз краще повторити через деякий час. Значення від 1,01 і вище говорять про позитивний результат, наявність антитіл G і активний перебіг інфекції або ж приховану присутність вірусу в організмі.

Підготовка до обстеження: аналіз не вимагає спеціальної підготовки.

Матеріал обстеження: венозна або капілярна кров.

Метод дослідження: імуноферментний аналіз (ІФА).

Терміни готовності: 2 робочих дні.

Запис на аналізи

Авидность антител IgG к вирусу простого герпеса I и II типов – общая стабильность связывания антител с антигенами вируса, которая характеризуется низкоавидными антителами IgG в первые недели и месяцы после первичного инфицирования, их постепенным исчезновением из крови и заменой на высокоавидные антитела IgG, что позволяет благодаря определению индекса авидности отличить первичную инфекцию от рецидива.

Данный анализ используется для подтверждения или исключения недавнего первичного инфицирования вирусом простого герпеса I или II типа, дифференциальной диагностики первичного инфицирования герпес-вирусной инфекцией и реактивации хронической или латентной инфекции, оценки риска передачи герпетической инфекции плоду или новорождённому и развития связанным с вирусом осложнений.

Назначается при выявлении положительных и сомнительных результатов определения IgG- и IgM-антител к вирусу простого герпеса, при обследовании беременных с подозрением на первичное инфицирование герпес-вирусом.

Какие тесты входят в данный комплекс:

 • Herpes Simplex Virus 1/2, IgG
 • Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2

Синонимы русские

Авидность, антитела класса G, ВПГ-1, ВПГ-2, герпес-вирус человека, тип 2, герпес-вирус человека, тип 1.

Синонимы английские

Нerpes simplex virus type 1 (HSV-1); Нerpes simplex virus type 2 (HSV-2), HSV avidity antibodies (IgG).

Метод исследования

 • Хемилюминесцентный иммуноферментный анализ — Herpes Simplex Virus 1/2, IgG;
 • иммуноферментный анализ — определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2.

Какой биоматериал можно использовать для исследования?

Венозную кровь.

Как правильно подготовиться к исследованию?

 • Не курить в течение 30 минут до исследования.

Общая информация об исследовании

Герпетическая инфекция (ГИ) может формировать тяжелую патологию у детей и взрослых, особенно у иммунодефицитных лиц. Наибольшую опасность это заболевание представляет для беременных женщин, у которых в результате первичной инфекции может произойти самопроизвольный выкидыш либо родиться ребенок с тяжелыми пороками развития. Важной задачей для врача является определение сроков инфицирования беременной. Кроме того, определение формы герпетической инфекции (первичная, рецидивирующая) важно с точки зрения выбора тактики лечения. Серологические тесты, в которых у обследуемых лиц определяют наличие антител к вирусу простого герпеса (ВПГ), позволяют выявлять в крови первично инфицированного ВПГ человека специфические иммуноглобулины класса М (ВПГ-IgM) через 4-6 дней, иммуноглобулины класса G (ВПГ-IgG) через 10-14 дней с момента клинических проявлений заболевания. Продукция IgM достигает максимального значения на 15-20-е сутки. IgM сохраняются в организме человека недолго (1-2 месяца), а IgG – всю жизнь на высоком уровне. Это обусловлено тем, что ВПГ относится к возбудителям, которые могут персистировать в организме человека неограниченно долго (пожизненно) в латентной форме. Рецидивирующий герпес обычно протекает на фоне высокой концентрации IgG, что свидетельствует о постоянной антигенной стимуляции организма больного. Однако следует иметь в виду, что далеко не всегда высокие титры коррелируют с активностью инфекционного процесса. Появление IgM у таких больных говорит об обострении болезни. IgM к ВПГ могут образовываться как при первичном инфицировании, так и при реинфекции и при реактивации вируса. Таким образом, выявление специфических IgM не является надежным и достоверным доказательством первичной герпетической инфекции. Кроме того, отсутствие IgM и/или динамики титров специфических IgG могут быть обусловлены поздним сроком взятия крови с момента инфицирования или неадекватным иммунным ответом, связанным с нарушениями иммунной системы.

Данное исследование позволяет определить антитела IgG к 1-му и 2-му типу вируса простого герпеса в сыворотке крови. Антитела IgG к вирусу простого герпеса 1-го или 2-го типа обнаруживают у 80-90 % взрослых людей, поэтому однократное их определение не имеет клинического значения. Важно наблюдать за динамикой изменения их уровня. При острой инфекции или реактивации вируса выявляется нарастание уровня антител IgG. Антитела IgG могут циркулировать пожизненно. 4-кратное нарастание уровня антител при исследовании в парных сыворотках, взятых с интервалом 7-10 суток, свидетельствует о рецидивирующей герпетической инфекции. Определение IgG в сыворотке крови к вирусу простого герпеса 2-го типа показано всем беременным, так как установлено, что инфицированные имеют в 2-3 раза больший риск спонтанного аборта и инфицирования новорождённого по сравнению с интактными пациентами.

При инфицировании вирусом простого герпеса 1-го и/или 2-го типа концентрации антител IgG на ранних стадиях инфекции могут не обнаруживаться. Уровни антител могут быть очень низкими или необнаруживаемыми в периоды между реактивациями. В подобных ситуациях можно получить отрицательный результат даже при наличии предшествующего контакта с вирусом.

Определение авидности IgG – характеристика прочности связи специфических антител с соответствующими антигенами (определяется числом связывающих участков и силой связывания). Высокая авидность специфических IgG-антител позволяет исключить недавнее первичное инфицирование. Определение индекса авидности IgG к вирусу простого герпеса 1-го и 2-го типа позволяет уточнить сроки инфицирования и дифференцировать первичную герпетическую инфекцию от обострения хронической или латентно текущей инфекции.

Вирус простого герпеса 1-го типа. Наиболее частые клинические проявления:

 • орально-фациальные поражения;
 • афтозно-язвенный стоматит;
 • лабиальный герпес;
 • герпетический дерматит;
 • герпетиформная экзема;
 • кератит;
 • конъюнктивит;
 • энцефалит.

Вирус простого герпеса 2-го типа. Наиболее частые клинические проявления:

 • генитальные поражения слизистых;
 • менингит.

Для чего используется исследование?

 • Для подтверждения или исключения недавнего первичного инфицирования вирусом простого герпеса 1-го или 2-го типа;
 • для дифференциальной диагностики первичного инфицирования герпес-вирусной инфекцией и реактивации хронической или латентной инфекции;
 • для оценки риска передачи герпетической инфекции плоду или новорождённому и развития связанным с вирусом осложнений.

Когда назначается исследование?

 • При выявлении положительных и сомнительных результатов определения IgG- и IgM-антител к вирусу простого герпеса;
 • при обследовании беременных с подозрением на первичное инфицирование герпес-вирусом.

Что означают результаты?

Herpes Simplex Virus 1/2, IgG

Референсные значения: отрицательно.

Положительный результат означает присутствие антител IgG к HSV-1 или HSV-2, что указывает либо на активную, либо на перенесенную в прошлом герпес-вирусную инфекцию.

Отрицательный результат говорит о малой вероятности острой герпес-вирусной инфекции, а также о том, что организм до этого не контактировал с вирусом простого герпеса. Однако непосредственно после инфицирования, когда достаточное количество антител еще не выработалось, результат может оказаться ложноотрицательным. В этом случае рекомендуется дополнительный тест на IgM и повторный анализ на IgG через несколько недель.

Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2

Единицы измерения: результаты приводятся в виде индекса авидности (ИА), %.

Индекс авидности менее 50 % – низкоавидные антитела IgG к ВПГ. При первичной инфекции более 50 % антител, персистирующих в организме, обладают низкой авидностью. Если в крови при наличии IgM обнаруживаются IgG с низкой авидностью, то это свидетельствует об острой стадии первичной инфекции. Обнаружение низкоавидных IgG без присутствия IgM может иметь место при сроках инфицирования более 1 месяца. В таких случаях необходимо определять в динамике увеличение титра IgG и изменение индекса авидности.

Индекс авидности 50-60 % – пограничная авидность (серая зона). Пограничный результат указывает на позднюю первичную либо раннюю паст-инфекцию.

Индекс авидности более 60 % – высокоавидные антитела IgG к ВПГ. Наличие высокоавидных IgG при наличии IgM предполагает реактивацию герпетической инфекции либо свидетельствует о вторичном иммунном ответе в случае реинфекции ВПГ. Определение высокоавидных IgG при отсутствии IgM свидетельствует о паст-инфекции. При паст-инфекции (рецидивирующий герпес, первый эпизод непервичного герпеса) индекс авидности IgG составляет 60-100 %.

Только с наработкой высокоавидных ВПГ-IgG и стабилизацией их концентрации можно говорить об окончании острой фазы первичной герпетической инфекции.Кто назначает исследование?

Дерматолог, инфекционист, гинеколог, уролог, педиатр.

Также рекомендуется

Herpes Simplex Virus 1/2, IgM

Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК

Литература

1. Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови. – ВектоВПГ-1,2-IgG-авидность. – Инструкция по применению. – 2014.

2. Герпетическая инфекция. А.В. Мурзич, М.А. Голубев. Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины МЗ РФ. Южно-Российский медицинский журнал. – № 3. – 1998.

Генитальный герпес – представляет собой заболевание половых органов, которое развивается под воздействием вирусами простого герпеса (Herpes simplex virus). На сегодняшний день известно 8 типов вируса герпеса, при этом генитальный герпес вызывают только двумя из них. К ним относятся ВПГ-1 и ВПГ-2. Если брать в расчет все случаи инфицирования половых органов вирусом герпеса, то примерно в 80 процентах случаях выявляют именно ВПГ-2, и лишь в 20 процентах случаях ВПГ-1. Вирус первого типа чаще вызывает самый первый эпизод генитального герпеса. Повторные проявления генитального герпеса практически всегда связаны с ВПГ-2.

Установлено, что вирусом герпеса заражено около 90 процентов населения земли, но при этом лишь у не большой части из них вирус проявляет себя клинически. Попав в организм человека, не важно каким путем, вирус накапливается в нервных узлах, которые расположены вдоль позвоночника и там может находится в неактивном состоянии на протяжении всей жизни человека, если только определенные факторы не спровоцируют его и не вызовут его активацию (например выраженное снижение иммунитета) с последующей генерализацией инфекционного процесса.

Основной путь передачи генитального герпеса – половой, при этом он передается при всех видах полового контакта (вагинальный, оральный, анальный). При этом в 50 процентах случаях у полового партнера нет абсолютно никаких клинических проявлений полового герпеса.

Заражение через средства личной гигиены довольно редкое явление, шанс увеличивается, если на коже с которым соприкасается предмет инфицированный вирусом, имеется повреждение.

Во время беременности, если мать больна герпесом, то имеется шанс трансплацентарного поражения плода, в основном новорожденный заражается при прохождении по родовым путям матери. При внутриутробном заражении плода вирусом герпеса, развиваются тяжелые пороки, особенно нервной системы, многие из них являются не совместимыми с жизнью. Токсоплазмоз входит в потенциально опасную для внутриутробного развития плода группу TORCH-инфекции (токсоплазма, вирус краснухи, цитомегаловирус, герпес)

Клиническая картина.

Клиническая картина заболевания наблюдается только в периодах обострения заболевания, в период ремиссии все исчезает.

У женщин:

— на бедрах (преимущественно внутренняя поверхность), вокруг анального отверстия, на промежности, на поверхности наружных половых органов, в мочеиспускательном канале, внутри влагалища и на шейке матки появляются множественные мелкие, заполненные мутной жидкостью, пузырьки;

— мелкие эрозии (изъязвления), которые появляются на месте лопнувших пузырьков;

— в области появления пузырьков появляется зуд и жжение;

— при поражении мочеиспускательного канала появляется чувство покалывания и болезненности во время акта мочеиспускания;

— увеличенные паховые лимфатические узлы;

— в редких случаях возможна высокая температура, сопровождающаяся выраженной мышечной болью и общей слабостью.

У мужчин:

Клиническая картина зависит от того, какую часть мочеполовой системы поразил вирус герпеса

— При поражении уретры (уретрит), наблюдаются боли по типу рези при мочеиспускании.

— При поражении мочевого пузыря (цистит) – болезненные ощущения при мочеиспускании, а в самой моче может появляться кровь.

— Герпес анальной зоны чаще всего заканчивается анальной трещиной, что проявляется выраженной болезненностью в области заднего прохода.

— Герпетический простатит характеризуется болью как во время мочеиспускания, так и в полном покое, вследствие сдавления нервных волокон, воспаленной предстательной железой. При этом боль может отдавать в соседние половые органы и в поясницу.

Важно помнить, что как у мужчин, так и у женщин герпетическая инфекция может явиться причиной бесплодия.

Определение вируса герпеса I, II типа методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР) отличается высокой чувствительностью и специфичностью (98%). Принцип ПЦР заключается в идентификации уникального фрагмента ДНК, принадлежащего данному вирусу, после многократного удвоения исследуемого генетического материала в пробирке.

В сети КДЛ «ОЛИМП» ПЦР-исследования выполняются в режиме REAL-TIME – это означает, что после каждого аппаратного цикла (амлификации) происходит измерение количества ДНК в биоматериале. Данная процедура сводит вероятность ложноположительного результата практически к нулю!

Исследуемым материалом является мазок с мочеиспускательного канала или влагалища. Следовательно, результат анализа свидетельствуют о наличии или отсутствии возбудителя непосредственно в месте взятия биоматериала.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *